Tag Archives: Pergo – Sàn gỗ dành cho gia đình bạn

Pergo – Sàn gỗ dành cho gia đình bạn

laminate floor hero 1024x309 - Pergo - Sàn gỗ dành cho gia đình bạn

Pergo, một công ty đã tạo ra sàn gỗ Laminate flooring đầu tiên vào cuối thập niên 70 của những thế kỉ trước, và giờ đây nhắc đến Pergo là người ta lại nhớ đến sàn gỗ nhân tạo. Hiện tại Pergo là một trong những nhà sản xuất ván sàn gỗ uy tín trên …